Introductie 

Door werk van Bert Hellinger wordt steeds duidelijker dat belangrijke gebeurtenissen in een familie invloed hebben op het functioneren en welzijn van andere familieleden. Uitgebreide therapeutische ervaring met de familieopstelling methode over bijna 10 jaar laat zien welke onzichtbare familiebanden aanwezig zijn en welke emotionele verstrikkingen kunnen ontstaan. Uit liefde voor de familie kan een kind onbewust een last van een ander familielid op zich nemen. Met een familieopstelling kan een verstrikking losgelaten en de ‘orde van de liefde’ hersteld worden. Dit proces blijkt uiterst effectief en helend.

De familieopstelling methode wordt door vele therapeuten in landen over de hele wereld gebruikt op diverse gebieden van de psychologie en gezondheid. Met name in Duitsland heeft het werk een grote vlucht genomen en wordt het toegepast bij diverse psychische problemen, ernstige ziekten en relatie problemen. 

Single zijn & relaties

Sommige mensen lijken altijd dezelfde problemen in relaties tegen te komen of hebben moeite met het instandhouden van een relatie. Niet zelden blijken er verstrikkingen en loyaliteiten in de familie aanwezig te zijn en speelt de ‘oedipale driehoek’ een belangrijke rol. 

Loopbaan & organisatieopstellingen

Vaak werken familie verstrikkingen door naar de werkomgeving. Familie thema’s kunnen zichtbaar worden in de persoonlijke werkomgeving. Verder blijkt een organisatie een systeem op zich te zijn waar dezelfde principes en thema’s gelden als in een familie. Klik hier voor meer informatie.

Daders & slachtoffers

Een zeer indrukwekkende plaats in de familieopstellingen is het werk daders en slachtoffers ten gevolge van een misdrijf of oorlogsmisdaden. Dergelijke gebeurtenissen kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor betrokkenen, maar ook voor bijvoorbeeld nakomelingen van holocaust daders en slachtoffers. Hierbij blijkt het uiteindelijk mogelijk het familieverleden op een liefdevolle en bevredigende wijze een plaats te geven.